อ่าววงเดือน เกาะเสม็ด เป็นที่พักสัมมนา สามารถรองรับได้มากกว่า 150 ท่าน พร้อม สถา…