บ้านริมทรายระยอง เป็นที่พักสัมมนาริมทะเล ที่รองรับได้ 50-60 ท่าน ติดริมทะเบ ชายห…