กิจกรรมสัมมนา กองจัดการอากาศ จาก กทม เข้าสู่ พัทยา หาดจอมเทียน เพื่อพัฒนาบุคคลาก…