ที่พักสัมมนา ณ ดอยสะเก็ต เชียงใหม่ ภายในรีสอร์ทเป็นสถานที่ ศึกษาดูงาน มีพันธ์ไม้ต่างๆมากมาย สวนสัตว์ที่น่ารัก เพื่อการศึกษา เพื่อความเพลิดเพลิน ตอนเย็นจัดเลี้ยงขันโตก แบบส่วนตัว พร้อมการแสดง

เที่ยวถิ่นไทย รับจัดสัมมนา จัดหาที่พักสัมมนาเชียงใหม่ เพื่อ การศึกษาดูงาน ให้กับองค์กรต่างๆ ในราคาพิเศษ ห้องพักนอน 2 ท่าน กิจกรรมต่างๆภายในสวนกว้างกว่า 300 ไร่ พร้อมกิจกรรมสัมมนา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน