ทริป 2 วัน 1 คืน สวนผึ้ง

 

วันที่ 1

08.30 น.            ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ สวนผึ้ง

10.30 น.            เดินทางเข้าสู่ วัดหนองหอย  แวะไหว้เจ้าแม่กวนอิม

12.00 น             รับประทานอาหารกลางวัน (ที่รีสอร์ท)

13.30 น.            กิจกรรมละลายพฤติกรรม เน้นการทำงานเป็นทีม ปรับแนวคิดต่างๆ ในการทำงานร่วมกัน พร้อมการสร้างแรงดึงดูดให้กับตัวเอง และการปลุกพลังในตัวเอง

17.00 น.            เสร็จกิจกรรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

ก่อนทานอาหารมื้อค่ำ รอเวลาชมพระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศสวยๆ

18.30 น.            รับประทานอาหารมื้อค่ำ คาราโอเกะ ปาร์ตี้ไนท์ ด้วยเครื่องเสียงชั้นยอด

และ สรุปกิจกรรม สันทนาการ  กิจกรรมเปิดใจซึ่งกันและกัน

เน้นย้ำในความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร

 

วัน ที่ 2

07.30 น.            รับประทานอาหารเช้า
09.30 น.            เดินทางถึงซีเนอรี่ ถ่ายรูปแกะ

11.00 น.            แวะบ้านหอมเทียน

14.00 น.            ออกเดินทางกลับสู่ กทม แวะ ซื้อของฝากจากสวนผึ้ง ระหว่างทางกลับ

17.00 น.            เดินทางถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ