ที่พักสัมมนา รีสอร์ทสัมมนา ละลายพฤติกรรม เที่ยวสวนผึ้ง สัมมนาสวนผึ้ง ปราณบุรี ระยอง เช่ารถบัส

กิจกรรมสัมมนา

กิจกรรม ละลายพฤติกรรม

10.00 น.                 เริ่มต้นกิจกรรม ละลายพฤติกรรม

 • สนุกกับเกมต่างๆ แบ่งกลุ่ม ทำความเข้าใจของคนในกลุ่ม ( 8 กลุ่ม)
 • ละลายพฤติกรรม สร้างความคุ้นเคยของคนทั้งองค์กร เปลี่ยนอารมณ์ให้กลับไป 18 อีกครั้ง
 • สร้างความสนุก ปลุกอารมณ์ให้เต็มที่ ให้ทุกคนหัวเราะออกมาจากใจอย่างเท้จริงมาจ
 • VTR ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เพื่อความสนุก และเปิดใจของคนในองค์กร
 • เปิดใจคุยกัน เพื่อการทำงานที่ ราบรื่น มีความสุขในการทำงานแต่ละวัน
 • VTR และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเสียสละในการทำงาน

11.00 น. พักเบรก

11.15 น. VTR  “การเจรจาเชิงบวก” พร้อมกิจกรรมเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจน

12.15 น. พักทานอาหารเที่ยง

13.30 น. เริ่มกิจกรรมช่วงบ่าย

 • การปรับแนวคิดเชิงบวก “ศาสตร์ NlP” การปรับเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อการใช้สมองซีกขวา ในการเห็นผลสำเร็จที่ชัดเจน
 • กิจกรรมในการทำงานเป็นทีม เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร
 • VTR ปลูกจิตสำนึก ในการ ทำงาน และ การใช้ชีวิตร่วมกัน

15.00 น.                 กิจกรรมวอล์คแรลลี่ สร้างการทำงานเป็นทีม ฐานกิจกรรม 4 ฐาน

 • ฐานตาราง ให้ทุกทีมแข่งพร้อมกันในการแก้โจทย์ ตารางที่ทีมวิทยากรเป็นผู้ให้ เพื่อให้ทุกคนในทีม มีการแก้ปัญหาร่วมกัน ประสานงานร่วมกัน
 • ฐานน้ำ แต่ละทีมเลือกคนดูแลที่ใส่น้ำ ตกลงภายในกลุ่ม ใครวิ่งไปเอาน้ำ ใครคอยขัดขวาง เพราะตามกติกา แต่ละทีม ขัดขวางกันได้ แกล้งกันได้ ใครเติมน้ำเต็มก่อนชนะ https://www.youtube.com/watch?v=7ds8EBGZDyU
 • ฐาน สกีบก เก็บระเบิด ให้ทุกคนในทีม นั่งเป็นแถวยาวโดยให้เอาขาโอบคนข้างหน้า แล้ว ไถลไปกับพื้น เพื่อเก็บระเบิดด้านหน้าให้เร็วที่สุด
 • ฐาน กู้ระเบิด ให้ทุกคนในทีม ผูกเชือกเป็นวงกลม โดยใช้เอวและการประสานซึ่งกันและกัน การสื่อสารของคนในทีม

 

16.30 น.                 สรุปกิจกรรมร่วมกัน เปิดใจพร้อมการให้อภัยซึ่งกันและกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานร่วมกัน พร้อมการเปิด VTR ตัวสุดท้าย เพื่อปลูกจิตสำนึกรักองค์กร ให้ทุกคนกลับไปสู่การทำงานอย่างมีความสุข เสียสละให้กับองค์กร

17.00 น. จบ กิจกรรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

                หมายเหตุ เกมแต่ละเกม ทางวิทยากรจะเตรียมไปเยอะครับ ซึ่งการใช้เกม จะขึ้นอยู่กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เหนื่อยมาก เน้นสนุก สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา กิจกรรมฐาน เน้น สนุก เสียสละ ซึ่งขึ้นอยู่กับ อายุ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม