จัดสัมมนา สร้างกลุ่มสัมพันธ์ พร้อมกับการเสริมความรู้ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

บ.บีฮิพ จำนวน 70 ท่าน เพิ่มศักยภาพในการทำงาน กิจกรรมสัมมนา ที่สวนผึ้ง โดยวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ วอล์คแรลลี่ เพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย